Semináře

Občas pořádám semináře na témata týkající se permakultury. Mým záměrem je předat kurzantům co nejvíce informací a zkušeností, aby byli schopni po kurzu bez obav vše praktikovat na vlastních pozemcích.

MOMENTÁLNĚ NENÍ VYPSANÝ ŽÁDNÝ TERMÍN SEMINÁŘŮ. Pokud byste měli zájem, můžete se přihlásit k newsletteru a budeme Vás přednostně informovat o dalším termínu semináře.

Velmi úspěšné byly semináře:

ŽIVÁ JEDLÁ ZAHRADA

Jedná se o praktický seminář, které je určen pro kohokoliv, kdo chce vytvořit krásný, přírodní a plodící životní prostor na svém pozemku tak, aby mu přinášel radost i užitek bez velkého úsilí. Vítáni jsou i ti, kteří mají svůj vysněný prostor zatím jen v představách. Seminář je zaměřen na co nejširší využití přírodních procesů a cyklů místo chemie, strojů a vlastní fyzické síly. Učíme se navrhovat rostlinná společenstva tak, aby postupně v čase vytvořila funkční soběstačný celek s minimální potřebou údržby.

Detailně se budeme věnujeme těmto tématům:

–          analýza pozemku, energetické zóny, návrh designu

–          kvalitní půda, rychlokompost, „plevely“

–          využití dešťové vody, vodní prvky, svejly, přírodní jezírka

–          oplocení, živý bezúdržbový jedlý plot, větrolamy

–          kopicování, tvrdý sad, les, divočina, zvěř domácí i divoká

–          jedlý les, keře, trvalky, bylinky, jedlý trávník, květnatá louka

–          pěstování zeleniny, záhony a políčka bez rytí a pletí, skleník

Část semináře je věnována meditacím k daným tématům. Účastníci jsou po semináři schopni navrhnout ten nejvhodnější design pro sebe a svůj pozemek. Ke každému tématu jsou skripta s návody a seznamy rostlin.

Na tomto semináři se věnujeme zelenině jen okrajově. Na detailní pěstování zeleniny je zaměřen seminář Zeleninové záhony bez rytí a pletí.

ZELENINOVÉ ZÁHONY BEZ RYTÍ A PLETÍ

Intenzivní kurz je zaměřený na permakulturní pěstování zeleniny. Je určen pro všechny, kteří touží po vlastní krásné zelenině bez velké dřiny s využitím přírodních procesů. Na kurzu probíráme vše, co potřebujete znát k založení záhonu, který Vám už v prvním roce přinese mnoho radosti a plodů a v budoucnu bude vyžadovat jen minimální péči.

Naučíte se:
– najít a navrhnout to pravé místo pro zeleninový kout v zahradě  
– navrhnout všechny prvky v zeleninovém koutě
– navrhnout vodní prvky, které výrazně sníží potřebu zalévání záhonů
– založit strukturované zeleninové záhony, které nebude potřeba už nikdy rýt a plet výjimečně
– navrhnout a založit bezplevelné políčko pro velké plodiny
– založit bezplevelné cestičky
– prakticky kombinovat zeleniny i bylinky na záhonech tak, aby se vzájemně chránily a podporovaly se v růstu
– vše o půdě a jak jednoduše a rychle oživovat a zúrodňovat půdu

Dostanete:
– skripta s probíranými tématy
– kompletní a přehledně uspořádané informace o pěstování většiny zelenin od semínek až po sklizeň.
– požadavky jednotlivých druhů a triky při jejich pěstování.
– komplexní podklady pro navrhování osevních plánů a sledů. Přehledně uspořádaná data pro navrhování smíšených kultur.