… o „mojí“ permakultuře

Záměrně píšu „mojí“, protože dle mého názoru neexistuje jednoznačná definice permakultury. Každý ji vnímá a praktikuje trochu jinak a každý se nachází na jiném stupni vývoje. Je tedy možné a pravděpodobné, že se někde jinde dočtete o permakultuře úplně něco jiného. A to je krásné, protože pestrost je základ všeho.

Permakultura pro mě znamenala vstup do VĚDOMÉHO ŽIVOTA. Je to o žití v souladu s přírodou, o pěstování rostlin, o souladu těl(a) a duše, o jídle, o vzdělávání, o zdravém bydlení atd. atd. Nelze vše obsáhnout hned najednou. Je to o postupném vývoji a přidávání dalších a dalších aspektů. Jde jen o to začít, třeba se zahradou …

Zahrada, její lidští obyvatelé a čas je jedinečná kombinace, kterou nelze opakovat. Když jeden prvek změníte, vyjde zcela odlišný design zahrady. Návrhář vlastní zahrady by měl cítil sám sebe, ostatní spolubydlící, pozemek, svoje potřeby atd. Tak je možné se dostat k dobrému designu. Proč byste si měli dávat na zahradu třešně, když je nemáte rádi? To byste pak na svém pozemku nebyli plně spokojení.

Permakulturní pěstování je založeno hlavně na pozorování a znalosti přírodních procesů, které plynou samy bez vnějšího zásahu člověka. V současném světě chce člověk vše řídit, a tak to prostě nefuguje. Nebo možná občas ano, ale s obrovským úsilím a častými „neúspěchy“.

Využívání přírodních koloběhů a vazeb je základním prvkem v permakulturním plánování našeho životního prostoru (pěstování potravy, bydlení, využívání energií, odpadní hospodářství atd.). Tyto koloběhy = cykly se dějí sami a není potřeba je řídit. Jen občas trochu popostrčit tu a tam, aby se nastartoval cyklus tím správným směrem. Hlavním smyslem a cílem permakultury je vyšší kvalita života na všech jeho úrovních bez nepříznivého ovlivnění a ničení přírody kolem nás.

Vše ve vesmíru je energie, ať už nehmotná, nebo zhmotněná. Na všechny její formy se vztahují přírodní zákony a cykly. Jak řekl v seriálu Návštěvníci děda Drchlík alias Velký učitel „Kruh je podstata všeho. Všecky mocný, důležitý a krásný věci jsou kulatý: zeměkoule, měsíc, ženský ňadra i slunce a hvězdy nad náma. Když hodíš hranatou cihlu do vody, co se objeví? Kruh!“.

Příroda sama dokáže pomocí nekonečných cyklů udržovat přirozenou rovnováhu. Na vychýlení z rovnováhy má své nápravné postupy a dokáže se regenerovat i na rozsáhlých poškozených územích. Vždy najde pomocníky, kteří její momentální šrámy využijí ve svůj prospěch a zároveň přispějí k opětnému nastolení rovnováhy. Jen na to potřebují dostatek času a nezasahování.

„Moderní“ společnost nectí přírodní cykly, bere si víc, než potřebuje a do koloběhu nevrací nic nebo pro přírodu špatně zpracovatelný materiál. Všimli jste si, že příroda neprodukuje žádný odpad? Vše se využije. Kdysi dávno jsme byli přirozenými a plně napojenými součástmi přírodních cyklů. Postupem času ztrácíme schopnost cítit a používáme jen myšlení. Nabyli jsme díky našim výkonným mozkům dojmu, že můžeme věci dělat lépe, rychleji a dokonaleji než příroda. Nahrazujeme přírodu neuzavřenými cykly a sami sebe klameme, jak je to pro nás výhodné. Dnes pro nás možná ano, ale co zítra a později pro naše potomky?

Přírodní kruhy a cykly využívané v permakulturnímu plánování jsou tu tisíce let a budou i nadále. Vy sami může pomocí těchto poznatků naplánovat svoji vysněnou zahradu nebo rodový statek a spustit v ní přírodní cykly. Není nutné je vytvořit hned všechny, ale stačí začít s některými a ostatní se připojí samy. Sami uvidíte, jak je to jednoduché a efektivní!