Plán sledu plodin – 32 záhonů

Bývalá absolventka kurzu o Zeleninových záhonech Maruška mě požádala o pomoc při plánování sledu plodin na svých záhonech. Výzvu jsem přijala, protože se jedná o 32 záhonů se speciálními požadavky na množství jednotlivých plodin a střídání pěstování zeleniny s jahodami. S jejím svolením vyvěšuji na web jako možnou inspiraci. Vím, že by to šlo určitě udělat v mnoha jiných verzích, ale tahle se mě osobně i Marušce líbila.

Zadání:

  • 32 záhonů, střídání v tratích
  • hlavní plodiny: cibule, kořenová zelenina, česnek, dýně, zelí, brambory, jahody
  • podmínky střídání plodin: cibule nebo česnek (4 roky), brukvovité (3 roky), jahody (3 roky na jednom záhonu)

Rozčlenění záhonů

V takovém množství záhonů jsem zvolila rozdělení na 4 bloky a dále pracuji už jen v rámci každého bloku pouze s 8-mi záhony. Kvůli střídání tratí a pěstování jahod jsem zvolila bloky po 8-mi záhonech.

Každý blok je ještě rozdělen na dvě skupiny A a B. V každé skupině jsou tedy 4 záhony – tři zeleninové a jeden jahodový. Ve skupině je jeden záhony tři roky osázen jahodami a na ostatních třech se střídá zelenina v 1., 2. a 3. trat. Po třech letech pěstování, kdy by znovu začal cyklus tří tratí, se plodiny mezi skupinami A a B vymění a zároveň se změní i záhon, kde se pěstují jahody. Tím získáme další možnosti v časových odstupech pěstování jednotlivých plodin.

Na vysvětlování je to složité, ale v tabulce níže je to zřetelné. Každá plodina je jinak barevně označena, aby bylo vidět, kam se posouvá v následujícím roce. Ve sloupci za plodinou je uvedena i konkrétní trať pro daný rok. Modré políčko „MIX“ znamená, že se mezi sebou vymění plodiny mezi skupinami A a B.

Plán sledu pěstování plodin na 6 let

Hlavní plodiny na jednotlivé záhony jsou

  • do první trati (po podzimním vyhnojení) dýně, zelí, brambory
  • do druhé trati brambory (nevešly se všechny do 1 trati), celer, řepa, česnek
  • do třetí trati cibule, pastiňák, mrkev, petržel

Počítá se s tím, že k těmto hlavním plodinám se na záhonech pěstují i další plodiny v příslušné trati vhodně je doplňující a dále bylinky.

Vždy po sklizení třetí trati se každý záhon na podzim vyhnojí a jde znovu první trať nebo jahody. V tabulce plodin je podzimní hnojení označeno písmenem A.

S jahodami lze pěstovat na záhoně další doplňkové plodiny opět v tratích. Před novým umístěním jahod se záhon opět na podzim vyhnojí:

S jahodami jsou jako další možné plodiny navrženy (v souladu se snášelnivostí s jahodami):

  • v první trati: zelí, pórek, kapusta, ředkev
  • ve druhé trati: řepa, česnek, petržel
  • ve třetí trati: cibule, mrkev, špenát, fazolky

V obrázku „Seznam plodin v roce“ je zobrazeno, které plodiny se jako hlavní pěstují v daném roce. U hlavních plodin se to nemění, trochu jsou změny pouze u plodin s jahodami. Tak například ve 2. a 5. roce není u jahod cibule, tak se dá zvolit jako doplňková plodina do záhonů s hlavní plodinou mrkev. To stejné je v roce 1. a 4. s mrkví, kde se dá zase doplnit mrkev k cibuli jako hlavní plodině. Každou hlavní plodinu lze doplňovat vhodnými vedlejšími plodinami nebo bylinkami (viz článek Plánování zeleniny – kompletní podklady)

V obrázku „Dodržení střídání plodin“ jsou barevně označena políčka, kdy nebyl dodržen požadovaný odstup plodin. Vždy se jedná o česnek, který je umístěn pouze 2 roky po cibuli.

Pěstování zeleniny je stejně individuální činnost jako vaření, šití, kreslení atd. Co zahradník se svojí zahradou, to originál. Toto je jen jedna z milionu verzí pro Marušku a jejích 32 záhonů. Mě osobně to plánování a vychytávání kombinací v takovém objemu záhonů moc bavilo. I když pro sebe bych to asi neudělala. Jsem kreativní tvor a potřebuji si každý rok přemýšlet nad plánováním plodin znovu. Je to takový můj tradiční únorový rituál.