Jak mohou dobré vztahy s obcí produkovat kompost

Příchod permakulturního tvůrce do vesnice či obce bývá někdy provázen negativními reakcemi a věštbami o budoucím neúspěchu tohoto způsobu pěstování. Často lze však během krátké doby získat zástupce obce a okolní spoluobčany na svoji stranu.

S chlapíkem, který má na starosti koupaliště jsem se domluvila, že veškeré živočichy, které na koupališti nechtějí (užovky, žáby, slepýše, ježky atd.) může volně vypouštět na můj pozemek.

Další možností je nabídka odběru biologického materiálu. Na svém pozemku mám místo, kam vozí trávu obecní „sekáč“. Pak mám jiné místo, kam vozí větve a pokácené stromy. A ještě jedno další, kam se skládá na hromadu shrabané listí. Je tam občas nějaký papír, nebo jiný odpadek, ale je to zadarmo a bez práce. Z loňského listí, které dobrovolně shrabali a dovezli ke mě, mám bez práce 1m3 listovky. Výhodný vztah pro všechny zúčastněné.

Listovka bez práce.