oreska

OŘEŠKAoreska

Připravujeme
kurz(y) permakulturního pěstování
Inspirativní články

oreska
O mě a Ořešce
Příroda, rostlinky a pěstování...

...mě bavilo už jako malou. Trávila jsem mnoho času na zahradě u babičky mezi zvířaty, na loukách a v lesích okolo rodného města. Pak mě život zavál do různých míst k různým aktivitám, ale později mě životní spirála přivedla zpět a já se opět vrátila ke své oblíbené činnosti – pěstovat, pozorovat přírodu a užívat si jejích krás, jednoduchosti, energie a plodů.

V konvenčním pěstování ovoce a zeleniny jsem hledala odpovědi na to, proč se dělají některé věci stále dokola a z mého pohledu nelogicky. Odpovědi jsem našla až v permakultuře a její podstata mi přišla zcela logická a přirozená. Zúčastnila jsem se permakulturních a jiných vzdělávací akcí a stále se vzdělávám na seminářích, pozorováním a vlastní zkušeností.
Prostor Ořešky si mě našel sám a uskutečňuji zde své sny o rodovém statku jako přírodním živém a jedlém místě pro žití. Cyklus tvoření, realizace, pozorování a vylepšování mě naplňuje.

oreska


Permakultura

Perma = trvalé, kultura = pěstování...

Permakulturní pěstování je založeno na pozorování a znalosti přírodních procesů, které plynou samy bez vnějšího zásahu člověka. Využívání přírodních koloběhů a vazeb je základním prvkem v permakulturním plánování našeho životního prostoru (pěstování potravy, bydlení, využívání energií, odpadní hospodářství a komunita). Hlavním smyslem a cílem permakultury je vyšší kvalita života na všech jeho úrovních bez nepříznivého ovlivnění a ničení přírody kolem nás.

Vše ve vesmíru je energie, ať už nehmotná, nebo zhmotněná. Na všechny její formy se vztahují přírodní zákony a cykly. Jak řekl v seriálu Návštěvníci děda Drchlík alias Velký učitel „Kruh je podstata všeho. Všecky mocný, důležitý a krásný věci jsou kulatý: zeměkoule, měsíc, ženský ňadra i slunce a hvězdy nad náma. Když hodíš hranatou cihlu do vody, co se objeví? Kruh!“.

Příroda sama dokáže pomocí nekonečných cyklů udržovat přirozenou rovnováhu. Na vychýlení z rovnováhy má své nápravné postupy a dokáže se regenerovat i na rozsáhlých poškozených územích. Vždy najde pomocníky, kteří její momentální šrámy využijí ve svůj prospěch a zároveň přispějí k nastolení rovnováhy. Jen na to potřebují dostatek času.

„Moderní“ společnost nectí přírodní cykly, bere si víc, než potřebuje a do koloběhu nevrací nic nebo pro přírodu nezpracovatelný odpad. Všimli jste si, že příroda neprodukuje žádný odpad? Vše se využije. Kdysi dávno jsme byli přirozenými a plně napojenými součástmi přírodních cyklů. Postupem času ztrácíme schopnost cítit a používáme jen myšlení. Nabyli jsme díky našim výkonným mozkům dojmu, že můžeme věci dělat lépe, rychleji a dokonaleji než příroda. Nahrazujeme přírodu neuzavřenými cykly a sami sebe klameme, jak je to pro nás výhodné. Dnes pro nás možná ano, ale co zítra a později pro naše potomky?

Přírodní kruhy a cykly využívané v permakulturnímu plánování jsou tu tisíce let a budou i nadále. Vy sami může pomocí těchto poznatků naplánovat svoji vysněnou zahradu nebo rodový statek a spustit v ní přírodní cykly. Není nutné je vytvořit hned všechny, ale stačí začít s některými a ostatní se připojí samy. Sami uvidíte, jak je to jednoduché a efektivní!

oreska

Zeptejte se nás na cokoli dalšího: lucie@oreska.cz / +420 606 690 980

nebo si jen prohlédněte fotky